Lepo Fanturka.


Kou lepo la Fred pacenoina smike, ice la Rokuel sii plizo ne meFai, miu disri lepo fa no nerbi ga lepo Fai stolo le meala Ottos folhaa. I miu fanbei Fai, le folhaa, le sesytursia je la Paknurmaosensi Stogrusia. I la Sorkoi Krips ga remcli jmitaa miu, e donsu ne leKai cutpinti tcure je lo pelto irhisi, miu.

Hue Kai, Ia mi fa clefio too. I mi fa clefio la Frederf sui. I, nia lepo tou pa traci guo, mi ze Fai rina cakma pleci. I Fai mutce spuro pleci. Ibuo, soi crano, Fai ckano, e letci lepo mi rina gancu.

La Frederf sui ga jmitaa miu, e fiozbu kentaa miu, lemiu po traci. I Fai sui gudfucfio lepo fangoi la Paknurmaosensi Stogrusia.

Hue Fai, Ae mi fa takna le mermeu je la Bragai, e dislu lemi karti. I mi fu vidre riba ji kau gudmao kei. I ui, mi hapci lepo tuu napa fangoi, e, pia clefio tuo. I ua, mu nakau mutce turka, e cirna ia.

Fai nu treci le fungi mipli jio la BeibiDjein papa tokna mei, le frase kuvla. I hue Fai, kamkytaa, Ua, ii mi nu samtorpee ne frasi. I ai fei ditca lo frasa, mi. I hue Fai, gritu, Ea mu godzi, hoi Tciha je le fralai !!
Hue la BeibiDjein, Tu hairbiu ia.
Hue Fai, Rea mi hairbiu. I leumi, nero famcli fremi napa fangoi vi, ice mo fa mutce nu treci cirna. I mi, io fa vesmao ba.