Ne nu zavjui po nu stari


Le cninu nerbuu je lie, Gai, New Scientist Gai, ja brita sensi ckelisybuu, pa nu fadbei ba le sesytursia, lia lo kusmo. I, vi ne bukpai ji nunrarpai ro cmalo po pubcue gui, mi ridle li, Le humgro jo ge curmaokamda kompi ji liu Rokuel pa pubcue lepo Rai fekduvrai su clivi komta, ja fungi, e lenki ponda. I fei fu fuikri rapo forli pu kanmo. I le kompi ga spoflo. I, ni notbi citlu pa nu pubcue, lu.
Mi vizmao le nursri la BeibiDjein, ice Bai vanroicea.
Mi gadkafbeo leva ratcu ji la Gandias Smiq, lepo Sai tsitoa le fungi. I mi gadkafbeo tu sui lepo tu pa letci tao.
No mi pa tsedaspa tao. I duohu mi pa fuikri lepo Sai no tradjo gandia?
Oa tu miapa penso tao, Hoi Mrebuo. I leva fungi ga nurpou la Loglandias, enoi la Nu Nermao Poldi. I tu djano lepo mi repduvrai ba ji vatlu lo grogro lui la Loglandias. I le fungi piacenoina nengozliu nurpou la Loglandias. I mi claroi.
Mi trati lepo clutorpuo Bai, ice Bai darpuo mi. Vuygrofi, hue Bai. I tu ia tsedaspa.
Mi prase lemi nu turka, e spopa lepo Bai faza kalmycea. I mi nordjafia lepo dirlu le fungi pisku. I loe groda ge merki kompi ga mropou lo stocme la Loglandias.
La BeibiDjein ga ckelaa telfo takna ba ji vi le fusto je le nerpolsange, ice mi hirti lepo da trati lepo kalmymao Bai, e nursudna suksi. I Bai dislu lopo veftro, e lo blifeo je lopo plizo su tsiduvrai gue, e liltakma la Rokuel, lo sensi ca batmi po smikatca.
Fa ta, la BeibiDjein no danza lopo takna guo, ice miu sara kalsai turka nia le mozfui.

Nao mi jmitoi la Grom ze la DjanUein, la Blabi Lepsu, le pasnai. I mi ckelaa dzoru kii la Huvr, pa lepo jmite Dai. I, na lepo mi fadgoi la Blabi Lepsu guo
, Gai ze Dai piacena skitu va, e hompi lo birju. I mi skicea kii Dai, e klimao le nable Dai.
Hue la DjanUein, kofmao,Ia la BeibiDjein ga fasru claroi ba be, ibuo tio no ckelaa stomou. I oe tuo narti stolo nia ri horto, inukou Bai kalmycea.
Tuu pa nu zavcae, hue la Grom, lepo ba pa tsitoa le fungi. Ibuo tuu no raba gi pa dirlu. I tuu napa ti napa mutce valda ce fomdia la Frederf.
Uaui, hue mi, mi pazi driki ba ji djipo. I la Gandias Smiq pa tsitoa no la Frederf, e la Fred. Inie le pisku jio Sai pa tsitoa pei, ga sapla fungi. I leva negdykua facenoipa veslo lo algi. I, ia la Fred no kanmo raba ji nu kanmo la Frederf.
Aeio tuu berti la Frederf ne notbi sitfa, ice no pubcue le fu sifdui je sei. I mi sirto lepo le gaigru fa helba lepo curmao sei, hue la DjanUein. I la Huvr ga kunkra, e nurcla kaurtaa.

Na lepo mi fangoi lemiu parhaa guo, la BeibiDjein ga valna clutorpuo mi.
Uu, tsenordri mi, Hoi Dipdipri, hue Bai. I mi pa zavfucfio, e danza lepo kekti ba. I tu uu pa hijra, e nu zaocko.
Mi clutorpuo Bai, ice miu skesykue. I la Huvr tilbysiu, kie, ii Hai hedsiu, ice hu ia djano, kiu.
Mi djadou la BeibiDjein rapo mi dislu la Frederf, la Grom ze la DjanUein guo, ice Bai djadou mi lepo le gaigru papa gudsange Bai ba ji samto toi. I, io miu berti la Frederf ze lo komta ze raba ji nerbi, ne folhaa ji nu sitfa le norsiclai, e nu plizo lopo bivdia le pebspubilca je la Loglandias.
Uu, hue mi, no mi fundi lo tarmu ze lo leipre. I la Frederf sui no fa fundi tao. I Fai cnida lo frezi goznurlei je le kotnetre. I Fai pacenia jupni lepo lo humnu ga frelo. I mi no danza lepo Fai genza nu damfiocko.
Ia. I mi saadja rapo nu cutse tu, hue Bai. Ibuo, kou la Gandias Smiq, kie mi gadkafbeo Sai kiu, la Loglandias na nu dorkao la Rokuel. I miu fa dorgau ia Rai. I mi durcue tu tao.
Mi spopa lepo tu drecue. Ibuo mi djano lepo lepo valda je la Frederf no fa nu litnu. I Fai na tsumue hapci, e kubcea lia ba ji flora.
Ia mi djano. I mi djano lepo tu cluva Fai, hue Bai. I oa mu nufunu klimao Fai lepo pa vetci. I Fai io fa gudsange mu rapo mu fui durzo. I no mordu penso tao. I ea mu bedgoi.
Irea mi pafazi togri.