Le Pubmao je la Frederf

Fa lepo fangoi la Grasic guo, la BeibiDjein pa nu rapcae lepo la Derf ga nenri le sesytursia guo, e snible Dai. I Dai no fungi, e algi feu. Inie Dai cninu speci lo algi, e djori le klesi je lo algi jue ne kinlii je ne fungi. Inusoa la Frederf ga likni.
Fai haphai likni, e mrotsudaa kaltci tojo ridle lo nu srite je la Sofokles, e la Ceikspir, e la Dostoi,evskis, moi lepo Fai cirna raba ji perti lo humne nu filmo. I Fai prase sui stude lo sensi. I lo likni no ga sonli, inukou Fai kau stude nia lo kapli delnai.
Na ne monza, buo gu, na lepo miu nengoi le sesytursia guo, Fai fatpeo nu volsi takna miu.
Hue Fai, Lo dzabi, onoi lo no dzabi. I ua lo kenti. I mi no saadja toa. I hu fu blicu rapo ba ji dzabi no ga dzabi.? Inie lo dzabi ga he.?
Mi sange lepo oe Fai ridle lo nu srite je lo grada sadsesmao. I Fai, neri ridle laeli Le Nurkae je la Sofis, lu, ja papaza nu notlensea la Liq la Loglan. I nei bukcu je le hisri je lo sadsensi gue, jue lieNai, Jostein Gaarder, Nai. I Gai norgi, e, pua ditca lo sadsensi. I nei stuci sui, e minfau lo ridle, lia le stuci je la Alys, jue la Lu,is Karyl. I, fa ta, Fai prasacmao lepo ridle lo nu srite je la Platonos, e prakao ropo ridle lo nu srite je lo sadsesmao, ji nia le ckemo je la Aristoteles jue la Vitgenctain.
La Frederf, nokou tao, stomou fatpeo, e duvri ni retpi lopu dzabi.
Le ro sadsesmao, sii, hue Fai, ga sadji ce ciaflo, ibuo sei djano niba. I sei, nina volduo ne kenti ji nerbi rapo duvri ne, rari ce norkui retpi.
Moi lepo norjiumao le smina je Fai, mi ridlei laeli, Le Pudjytraci Racbuu je le Galhasi, lu, Fai.
Hue Fai, Ua, le komta ji stupeu levi stuci, ga djano le retpi je le kosmo kenti gue, ja lio 42, e no djano buo le nu nerpie kenti. I, uu kenoi mi, kinoi lo sadsesmao ga djano ka le retpi, ki le kenti. I mi ji la Derf, e ne filmo, foldaa ba ji retpi, ice mi ji la Fred, e ne lodpli, foldaa be ji kenti.
Na lepo la BeibiDjein ze mi ga sackaa le sesytursia na le pasnai, la Frederf piacenia kecri murmu li, Lo dzabi, onoi lo no dzabi, lu.

Nao na le pasnai je leva denli, miu papa jmitoi la DjanUein ze la Grom ze la Zanqipis, la Blabi Lepsu. I mi nufunu dislu Dai lo djabasysensi nable je la Frederf.
Ue. hue Dai, I ei tu djano lepo laelieTai, Dalai Lama, Tai, faza vizgoi la Grasic.? I Lai sadji ge tibto lidydia, e, fakau helba ii la Frederf. I mi perdja ba ji djori le nurgalgru je lo tibto budho gue ji ganli lefapo vizgoi. I io da fakau gozbeo Fai, ne hirjmi je Lai. I mi canple fe braonu tu, lepo Lai, nipa jmite su nu smina likni. I, sii, leLai perkaisei ga katli lopu djadaa guo, ice Lai fa nurtreci tio.
Lo gudbi vidre. hue mi, I Fai fakau cirna lopo nirsaspeo.
Hue la Grom, Oe Fai takna lemi farfu sui. I, nomoiki fei, nina tratoi rapo fei narlidydia, ki fei spuro helba ro pernu ji nu nable. Izou, fei skucue tuu lepo tuu fa mercea guo, e cutse lepo kanoi tuu danza tao, ki fei fa nu grarispe tuu, lepo mermao tuu.
Ui. hue mi, bleka la BeibiDjein, I hu nu jupni tu.?
Mi hapci ia, mia lepo la Mren Snorrydin ga mermao mu. I mi mutce fundi le penre je la Grom. hue Bai, hantorpuo lemi hanco.
Hue la DjanUein, Nahu tu fa pubcue lepo la Frederf ga likni, e nu smina.? I lo nuzveo ga nurtreci laelieTai, Dalai Lama, Tai. I, no fa blicu ga lepo smike jmite Lai.
Niba nable. hue mi, I miu ji tera napa bremao ne nursri, ja fa nu pubpetri ba laelieGai, Scientific American, Gai. I miu fa djadou le bragai ze le gaigru paza lepo le ckelisybuu fa nu petri.

Na le nerfucdei, vi le sesytursia, la Frederf pa nu haptoa. Ibuo le nuzvo je laelieTai, Dalai Lama, Tai, gue ga nurmue haicko Fai. I Fai fazi sacduo supo duible le kotnetre, e duvrai le ra nu srite ji perti lo tibto, a lo budho.
Ia. hue Fai, I, sii Lai sadji ce ckano. I, na lepo Lai pa botci, ne dotci ji papa dorpreni lo gleci ji vi la Hinde, e selrezmao, e suksi lepo fadgoi la Tibte gui, pa cirhea Lai lo lusta rimplilae. I, sii Lai haispe rapo ge jokla nakso. I, ia, ao mi jmite Lai.
Fai keopli le kapli denli lepo stude lo tibto djabasysensi, e nurcla gricue li, Lo dzabi, onoi lo no dzabi, lu, veu ne haiflo ge mela Casleun grimui. I tio tsufi fatlatmao mi ze la BeibiDjein.

Nao la BeibiDjein papa lersri le nerpolsange je la Loglandias, e djadou nei lepo Bai danza nepo nufunu vizmao nei, ne jiorjio nu candui, ja fakau gudnurcko la Loglandias, le hisnao ge bitpoldi munce, lopo batmi ze lopo sensi po valda.
I, fa ne likta, Bai fursui ne groda preveo ji nu durna ne groda ge aurmoykoo tcorymra je le fusto je le nerpolsange jue la Gardiuhaa. I ti lerci Bai, le polsekre je le garsaggru je lopo batmi gue, e gozbeo Bai, Gai, lepo Bai vizlei le nu candui. I pei jmitoi Bai Gai lafa Terden.
Na la Terden, la BeibiDjein pa respli leBai, nero srisu jo reshamsei, e nitci nuo herkeu. I miu gozbei la Frederf ze le komta la Gardiuhaa, veu le cmalo ractca pe la Paknurmaosensi Stogrusia. I Fai, ze kei nu setfa ne puctykarti.
La Gardiuhaa je la Loglandias ga groda ge bilti nurbai, e nu sitfa le vribie. I Gai katli ro cmalo peartrufa ze ne groda bamtrufa, ja tovru le gardiugrokru. I le nengoikru je Gai ga nu durna ro piutcu je le hisri je la Xi,as. I la BeibiDjein ga vizmao le lerci le kunkatca. I kei telfyduo, efa glida miu ze le puctykarti pe la Frederf, le fusto je le polsekre, le nengoikru, ne lufta ze ri langa krokru. I roba marmo trokytri, e katli lo aurmykoo larklu, e ro terspatcu je ro djipo ge hisri pernu.
Le fusto je le polsekre ga groda ge litflo kruma, e fu vidju le vrici. I le polsekre ga snigoi miu, lepei kubra sritoe, e hansiu mio.
Mi gatytaa tu, Hoi Polsekre, Rie, hue la BeibiDjein, lepo tu geojmi mi, e letci mi nepo vizlei ba ji kapli zvodanri.
La Polsekre ga vrelaa ge nurmue junti mrenu.
Ae mi siodja da, hue Pai, icu mi pa stude lo hisri le rorpebkea, enoi lo sensi. I, sii tu hebsesmao, euia.?
Toi tradu. hue Bai, I oe mi jmicko la Frederf tu.
La Polsekre ga simci lepo nu minfau. I la Frederf jmitaa Pai.
Hue Fai, Lo gudbi monza, Hoi Polsekre, Rie. I mi nu grarispe lepo tu geojmi mi.
La Polsekre ga jarble le puctykarti, jio leFai volsi ga nu sonpro pei gui, e simci lepo mordu nu minfau.
Pai skilei mio, ice la BeibiDjein ga tcutaa lepo Bai sifdui le fungi le fanpafko ctimoa. I Bai stucue raba ji papa vetci vi la Caslo Monca gui, e klimao lepo Fai na nu smina likni. I Pai mromou cmablistarycea.
Hue Pai, Oa le nerpolsange ga vizka tio. I Pai telfyduo. Ui nei na frezi, e, fazi kamla lenei fusto.

Nao la BeibiDjein foi genza klimao. I le nerpolsange ga kamkoi ri garsange, ice Bai, teri genza klimao.
Hue le nerpolsange, Oa la Bragai ga nu djadou tu tio. I nei pafazi telfyduo. Ua, hue nei, la Bragai kaufazi geojmi muu. I ea muu fazi godzi le bragarhaa.
Mi nensea le puctykarti le ractca, ice miu prigoi le groda ce nigro ge mela Bentlis tcaro pe la nerpolsange, le bragarhaa.

Nao le bragarhaa ga nu sitfa le bidje je la Grasic, vi le nordi bidje je la Marks Publai. I bei no ge mutce groda geu ce nurmue sapla hasfa. I lepana bragai je la Loglandias ga nu namci li, Bragai Teri Rozme, lu. I Rai junti fumna, e nirne lio sateni, e merji ne sespli, e nu tciha toba. I, va le nengoi darto mi vizka ne redro fitlevpletca ze ne futbo balma.
Ne ge grisi nu herfa geu ce ge redro nu fasli geu fumsurva ga kapmao le darto, e kubra crano risybiu le nerpolsange.
La Bragaigra na pazda tu, rie, vi le gardi. I eo fregoi.
Mi pucto le puctykarti, e prigoi le ri garsange ze la BeibiDjein. I la Bragai ga skitu va ne groda tricu, ice bleka ne cmalo nirli, ja pleci vi le grasa, ne kangi. I, na lepo la Bragai Rozme ga nu vijgoi miu guo, Rai stali, e hapviacue miu.
La BeibiDjein ga genza klimao la Frederf. I Fai gancka jmitaa Rai. I Rai hapci hansonmao. I hue Rai, Ueui, tio nu reible. I uu, mi siodja riba ji perti lo sensi. Ibuo lemi mermeu fazi fangoi le hasfa le tursia, e, fa mutce nurtreci la Frederf. I eo mi tifru lo nu hompi ra tu. I eo skitu vi le cedzu.
Le fumsurva ga gozbei lo birju ze lo limhone hebfli, ice ra miu skitu, e norjiotaa. I le nirli ga skitu le leltue je le nerpolsange, ja stucue laela Snice Blabi, nei. I la Bragai Rozme, ga nurtreci lo muzgi, inurau la Frederf ga takna Rai lo muzgi, ze la Caslo Monca.

Nao le mermeu je la Bragai faza hasgoi, ice la BeibiDjein foi genza klimao la Frederf. I mei, ja nu namci liu Djeimz, ga mutce nurtreci ce hatfio. I Dai siodja lo komta, e ckelaa takna la Frederf. I, pa nu disri ga nepo ganli su jmigru, ji pafa stude le gudbi je raba durfoa je lepo la Loglandias kau plizo Fai. Isui pafa nerbi ga rupo conpeo leu lilfurlei je la Frederf gue, e le kenti je li, ei ba ji nu smina likni ga ciktu be ji humnu? lu.