La Fred ze la Derf ga nercea

La Fred pa cmablistari mi lepo Fai pubcue lepo Fai papa clucea. I oe ba cutse hu, na lepo ne fungi ga djadou ba tao, vi le fando je ne draka kuvla.? I lo bukcu ji ditca lo fomcka bivfoa no ga gudsange be ji perti tao, uu.
Mi kafso. I hue mi, Mi skucue tu tao. I le gudcanspe ganfua bi hu.?
La Fred clafo. I hue Fai, Hoi Dipri Fremi je mi, tu *bunbo* ia takna. I mi no mrenu, e fungi. I ua, tu penso lepo mi meucli guo, ikou tu pa fu namci mi ne mendi namci. Ibuo lo fungi ga mendi, noenoi femdi.
Mi sudna kacycea lepo toa tradu. I la Fred papia cenja ne pernu ne bekti, ice mi papia tcupeo Fai lopu meucli.
I mi napa clucea ba ji ke kenoi mendi kinoi femdi, ki fungi. I fei kalmazpai mi, e katli lo bufpo je mi. I mi djano lepo lo namci ga nu cnida lo humnu. Inukou oa tu fu namci fei la Derf, hue Fai.
Oa mi kambeo la BeibiDjein, hue mi.
Mi godzi le manko je le kuvla, e nufunu begco la BeibiDjein lepo Bai fazi kingoi mi. I la Fred ga klimao rapo papa vetci guo, e begco lepo Bai getsi ne cmalo mipli je la Derf. I lo citbadjo je Dai ga nenri lo karku je le troku, e kapli tceru la Caslo Monca. I la BeibiDjein ga nornau sifdui su parti je Dai, ne condi karku, e tokna ne mipli je Dai.
Siasia, BeibiDjein, hue la Fred, I tu nafakau rojmao Dai vi le sesytursia, ice Dai ji va, fia sanbatmi Dai ji vi le monca. I mi ze Dai fia nurkaidja lopo filmo. I Dai ze mi fia siodja ce saadja lo sansio ze lo numtua ze lo fekto. I ei tu krido lepo mi ji na tora, na katli ne perspi?
No mi djano, hoi Fred, hue Bai, I oa tu kentaa su lidydia tao.
Nao lepo sifdui la Dref papa kalcea la Fred. I, pa ta, Fai papa katli lopu lodji tcepeo guo, e feodja ro fekto, e nurtreci lo forma ze lo truke ze lo sisto. I Fai pana no dirlu leuva nu katli, jao mi tcupeo kei le meucli stokaisei je Fai gui, e getsi ne fuacli sui stokaisei, ja filmo minpoa ra vetci. I Fai getsi lopu kamki sui. Irea Fai pana mromou siodja lo humnu, inukou Fai pana no nu minfau lopo dorja, bea guo, e siodja lo fu ckozu je dei, inokou Fai pania kecycue lopo nu festi lo humnu dei.
La Loglandias, hue Fai, ia gudcanspe, kou lepo le mela Xi,as piplo pa cirna ru durfoa je rapo pismi ge kinci clivi. Ibuo ro notbi gunti no ga suksi tao. I duohu muu ji logli kau helba gei.? I oa muu trati supo dui. I tio fa nardu.
Miu stolo le monbia nia ne fu sumji likta, e kinci la Fred, ripo vizgoi la Hirtei Kuvla. I miu nepa gangoi le ganrorpai je la Caslo Monca, rau lepo Fai danza nepo fomvei gatytaa la Monca raba jio Mai papa ditca ba Fai.
Mi kentaa la Fred. I ei miu foi djine la Derf ji fa nu berti miu le sesytursia gui, la Derf ji stolo la Caslo Monca gui, su radjo, lia lepo la Traci Fred nu djine la Sesytursia Fred.
No. hue Fai, I la Traci Derf ga no nu nartycea la Monca Derf. I Dai katli ba ji clika lopo darsae. I, fa lepo Dai hijra le sesytursia guo, mi sui fakau darsae sanbatmi, na rapo mi traci.
Ifeu, hue Fai, pracue, la Caslo Monca ga sadji sii, e gudsange le piplo je le monbia, kou lepo la Derf ga tceru siflii Mai. I le troku, ja pazu tarci gui, ga muzgi livkanmo, e bunbo buo. I le sadji bi la Derf. I Dai plizo lo muzgi je le monca, rapo sanbatmi le piplo.

Na ne denli la BeibiDjein ze la Huvr ze mi pania sladzo ba be ne fitrua ji snire la Uipipis. I mi ze Bai ga dislu la Fred ze la Derf, nia lepo la Huvr ga janto lo lepsu.
Hue Bai, Ia mi hapci lepo mi no pa cabmao le fungi, lia lepo mi pa blipeo tao. I mo na djano lepo ba pernu, enoi humnu. I ei tu kance lepo mu neri jmite ne telnorloi jo.?
Ia, toa tradu, hue mi, Ibuo la Derf ii ga dzabi ternorloi, e, pa nu gozbei le tarci la Ter. I ga blicu ga lepo la Fred sui pa nu gozbei tei, e nu renro lepo muoblo guo, lo mela Lojbandias monca.
La BeibiDjein ga sue Hm. I hue Bai, tao blicu. Ibuo mio nifa djano io.
La Derf ii ga driki, hue mi. Izou miu fa durzo hu la Fred ze la Derf, fa lepo miu fangoi la Grasic.? Hu nu jupni tu.?
Hue Bai, penflo, Oa mu prase lepo fomdia Fai. I, nokouki Fai napa cirna roba, ki robe foifa nu cirna Fai. I mi fuikri lepo Fai fia troli miu lepo srodou Fai raba ji nu cnida Fai. I ua, Fai na sadji mio, e mordu fekdja, e, faza mordu spedja sui.
I Hoi Tun, Aleks, hue Bai, bleka mi, tu na furmoi hu.? I la Fred fakau nuo pogmao. I eiai tu fangoi la Frans.?
Mi penfro, e bleka Bai. I, ia no, ba fa vetci mi ji vi la Frans, e trecymou mi rapo kau vetci mi ji vi la Loglandias. I lepo la Fred ze la Derf ga valda guo, pana sira prasacycea. I mi no pa canjui lepo duohu le stuci je la Fred ze la Derf, pafa prase. Ibuo mi pa djano lepo mi danza lepo hijra, e speni le futci stuci.
Mi stise lepo dzoru guo, e setfa lemi hanco le bardji je la BeibiDjein. I mi skesa Bai.
Hue mi, No. I ai mi stolo la Loglandias, e helba tu. I ai miu ji tora ga surva la Fred ze la Derf. I ai Fai ze Dai taa ga surva la Ter. I eo mercea mi, e kinci turka le nero fiozbu po vetci ji nia le livkeo je mio.
La BeibiDjein crano, e skesa mi.
Ia rea, hue Bai.