Nepo Kerclidu

Lo nu reible vidju je le monbia ze la Caslo Monca jue le kerti! I mi, e la BeibiDjein pia fleti lia lo akhuili. I le kortcela pe la BeibiDjein, ga redro, ice lemi kortcela ga blanu. I le gangoi kerkro ji nu ckozu le hatro cuirsatci ga ganbei miu le nu murgaa je lio tomo metro. I le ganpai je la Caslo Monca sui ue ga damni miu.
Miu pleci fleti, e trana, e danse jo. I, ciu lo nirda mi filmo lopu frezi. I, na lepo miu cnida supo gangoi, miu plizo le gangoi kerkro ji nu proju le hatro cutri. I le, po fleti ditca papa nufunu klimao miu lepo le monca rinje ga katli ru hatro cuirsatci, ice duo lepo miu fleti sau le neri dio le tori pae, ga blicu ga lepo fleti vizgoi le kapli monbia. I dei papa donsu ne cartu ji viacko lo nu sitfa je le notbi ge hatro cuirsatci
Lepo cirna lepo bapra lo kortcela no papa nardu, ice miu papa speni ne kapli mozfui duo lepo cirduo lopo flesatci, e lopo flesti, e lopo trana, e lopo gangoi.
Nao, na le nazdei miu pa pasnoa sacduo lepo fleti guo, e rande fleti gangoi vi le gangoi kerkro, pia lepo lemiu pu ganta ga tsufi lepo miu fleti ne notbi lufta jo. I mi vizka le conpai je le monbia, ice le ri tcaro ji vi le rodlu ga clika ri rorkoo mantu. I mi sira hirti lepo sisle je le kerti ji djupo lemi tcela. I mi vizka sui lemio to cedzu ji vi le slopu je la Caslo Monca, ikou la Sol pania damni.
Nao ne falko ga fleti snigoi miu, e djadaa bleka miu. I fei caslo supo caslo ji clika lepo caslo je le falko jio mi papa hirti cei na lepo mi duvrai lemi fagtroku. I mi penso lepo ei lopo caslo je lo nirda ga sanpa ba, be ji lentaa la Casleun. I ai mi kendiu tio la Djan.
Kie, mi faza ta kentaa Dai, ice Dai djadou mi lepo ia, lo nirda na ruba ga proju ba ji mela Casleun grimui. Ibuo lo nu cutse je lo nirda ga norsaa. I Dai papa hirti ni nirda ji cutse ba ji treci Dai, kiu.
Na le mijdei miu flesti ne notbi geshaa, ice gei sui nu sitfa ne hatro cuirsatci, inukou miu kau genza flesatci va. I mio nurmue tarli lepo fleti guo, e disri lepo stolo gei na le naznai, e genza fleti na le nerfucdei. I miu titci le midmia, e ckelaa skitu vi le tobme, e hompi lo vinjo.
Nao le hatro cuirsatci ji va le geshaa ga mutce treci. I le cutri ga hatro sui ue le cutri ji vi le neri geshaa, lio saneni celsi, e nurmousni lepu bulju. I le troku jio lo cutri ga zvokro tei gui, sui ga fu larklu ne dralu. Ibuo lovi cutri ga zvokro no le manko, e le gasno je dei. I tio ga kapli fomsao ia, kou lepo cei misycea ro sulfo, e nu sutme lepu nu tasgu. I ba djacue lepo cei gudcko ia lopu djela. Ifeu mi faza nomsaecea le sutme, ibuo la BeibiDjein ga ckelaa fodlinmao leBai nazbi, e sue iaxy.
Kou le sulfo ze le ra notbi kemdi, ja nenpetri lo cutri gui, lo spali je le ri cmavla jio ba banci cei ga blabi ze pelto, ice locei forma ga rande ce smupi, e clika lo kolhyloa. Inukou ba mutce komfu resto le troku, lia lepo ba resto ne hedpadzi.
Fa lepo banci guo, miu skitu vi le gardi je le geshaa, e bleka le ra pernu ji papa grujmi va, moi lepo pei trokybamduo. I pei no nilboi, e kalroa mrefua, e mutce spuro pleci. I mi nu stari. I ei tio laldo ge lokti lagkuo plesio? I mi kentaa ne mrenu ji skitu va miu.
Hue mei:
No. Ifeu miu pa duvri levi plesio na la Nevevenen, na lepo la Purmaogru pa purmao liu trokybalma. I miu pa nufunu begco la Purmaogru, lepo tcutaa lopo trokybamduo guo, leu durfoa je le plesio, miu.
Mei siftaa la Caslo Monca la Loglan, e remcli ce muiflo klimao le plesio, e vizlei leumei trokybalma.
Lepo trokybamduo, hue mei, ke plesio ki larte. I ga fu kanpi ba be ga lepo kinsea su hamsei je ru trokybalma ji cikpoa hamtoi. Ibea mi nia kinsea leu blanu gliso trokybalma. I mi papa kapli kinsea ne hamsei je leu blabi marmo balma.
Mei kapmao ne cmalo ge pelpi bakso, e vizlei neto marmo balma jio lebei kolro ce pu groda ga purfe samto. I bei nu bekylinmao vi le herkla nenri je le bakso. I hue mei:
Ei tu no sanse lepo ta bilti raba. I da clika lo groda perla, euia.
Mei kapmao ne notbi bakso, ja veslo neto gliso balma. I ga nenri le ra balma ga ba ji clika ne blanu klada. I le kolro je bei ga mutce bilti sui.
Ba ji kinsea leu gliso balma, hue mei, klimao gu, duvrai leu balma jio lebei kolro ga samto, ibuo leu forma ji nenri bei gui, ga dilri ne spebi hamsei je leu forma ji notbi ce kunci. I miu tcutaa hei le famji jo. I bleka. I levi balma ga farfu.
Mei vizlei ne balma jio le klada ga groda ce kinku nu forma .
Ibuo lemi matma balma, hue mei, pracue, no ga purfe. Lebei klada ga mromue lezo cmalo guo, e no purfe rande. I mi spopa lepo na le nazdei mi fa gactoa ne purfe matma jo lemi fremi ji la Bab.
Mei clafu.
Ibuo tio no fa fasru, hue mei, I la Bab ga mutce spuro trokybamduo, e danza lepo gactoa lemi farfu jo, jao mi pa gactoa fei, Bai le pasko po kanpi.
Lo Gudcanspe! hue mi. I miu ze mei, ja nu namci liu Stiv, kinci skitu, e hompi lo vinjo, pia lepo Sai sacgoi lepo kanpi la Bab.
Mi nu treci bleka lepo kanpi guo, ice uu la Stiv no ga gactoa le matma je la Bab, ibuo Bai fanve gactoa le farfu, e to tciha. I la Stiv ga clafo, ice hue Sai, kafdurcue gu, Hoi Tun, pazda lefa po trokybamduo, soi kurni.
La BeibiDjein ze mi ga nujunu dzoru le gardi, e bleka le ro notbi setci je leu trokybalma ji nu vizlei. Ifeu tei larbekti. I ri, tei nu madzo ba lo vegri troku ja nu marka lo aurmoykoo ge venha netre, ice ri, tei nu madzo lo krisitali je lo kuarzi, e purfe kliri. I ri, tei ji gliso ga nu nenri ne cmacma po larklu. I le ra ponsu je tei ga clumildo rilmao tei, e hapci vizlei tei miu.

Nao na le nerfucdei, miu prase lepo fleti. I uu, na lepo miu siasti ne geshaa moi lepo titci le midmia guo guo, mi norbilbiu flesti, ice lemi fitydji ga valna torni inukou le muskoe ga nartycpu. I mi puntu, e no kau dzoru.