Miu Duible le Monbia

Lia lepo la Djan papa gudsange miu, miu pa tcagoi ne notbi cmasitci, e clekaa le ractca va. I miu dzoru sackaa le conpai je le monbia, le ganta slopu je le monca rinje. I, nia lepo miu gangoi, le vidju ga cenja lo nu clufia. I, kou lepo le monbia ga nurmue janro, ba ji stolo le monbia conpai gui, no kacycea lepu groda je la Caslo Monca. I, fa lepo miu gangoi nia ne horto, miu kliri vizka le forma je le monca gue, ja clika lii, Uma ji nu fanspali. I lemei damni slopu ga snire lepu vreti, ibuo lemei ganpai ga bamcli.
Nao niba siflii la Caslo Monca, kie ne laldo fumna pa clafo cutse lepo rea niba siflii le hedto je leda tormaa kiu, ibuo lo spalii je le monbia, e le monca rinje gue, rina gangoi Mai, moi lepo sei fomveibiu su djipo vetci. Ibea, na lepo su cinta ga brana guo, lecei famji ze lefei fremi ga gangoi Mai, e fomdou cei, Mai, e begco rapo Mai ditca lopu sadji cei. Icia, na lepo ba srisu nable be bo, de godzi le hirtei kuvla, e begco lo fu gudsange.
Nao miu nujunu dzoru le fitrua ji tcegoi lo kochebfii gui, e hirti lopo caslo je lo turka je lo kocherba. I mi djadaa lepo tei nufunu takna hu. I mi siodja lepo lo darli sonda ga nu kretancko lo vreti spali je la Caslo Monca, inukou sei ji sonda ga mutce kliri nu hirti.
Nao miu pa fadgoi ne madsia je lo vinjo. I, va le fitrua ba sanbarta.
Hue da:
Guspru lomu vinjo. I vizgoi lo vinsro, ja nu nenri leu natra kuvla.
Miu nengoi, e nu hapviztaa ne mutce fotpa mrenu ji respli ne pelpi freresfu. I mei skimao miu vi le gardi ji prire le nurbai gui, e gozbei ne placai je lo licgrato kii lo nikri ze lo tubmio. I mei gozbei sui ne batpi je leva vinjo. I mei klimao lepo leva madsia ga proju lo fliholvei vinjo.
Fa lepo tuo guspru le vinjo guo, hue mei, Mi vizlei le vinsro tuu, e klimao le mazfoa je lo vinjo gue, ji mutce treci lo vizkaa.
Le vinjo ga mutce plugou feu, e clika lo no nu gudbi campeine je la Frans. I mi djadou tio le mrenu, ice mei clafo. I hue mei:
Mi krido lepo lo frasi pa cirna le mazfoa je le campeine miu. I levi vinjo ga nu madzo vi, nazu ro heknirne. I, pa lepo lo gliso batpi pa nu madzo, miu pa plizo lo troku batpi.
Nao mio hompi ri kupta je le vinjo, e titci ri licgrato. I, fa lepo miu kalkao lopo hompi ze titci, le mrenu ga glida miu le vinsro. I mei fu jetcea to tidjo tentykosta miu, moi lepo le vinsro ga kleda le gardi. I miu nengoi vei le gardi ne groda daorhou ji nu setfa ne troku tcali gui, e damgoi ne corta stire. I le kuvla ji nu nenri le vinsro ga nurmue damni ze mutce langa, e bajpro ro notbi krokru.
Le mrenu ga klimao lepo lo fliholvei vinjo ga prase lopo vinctipro fa lepo le vinjo ga nu bapduo. I mei vizlei lepo le batpi ga lelsni resto lebei spali, ice loe batpi sneku ga damni loebei korti, moi lepo lo felcti, kie lo saldi ctifu ji nu proju lopo vinctipro kiu, nu kinsea vi le sneku. I ga nerbi ga lepo ba pifno trana le batpi. I ba clemao lo felcti lo vinjo, duo lepo ba fankorkyduo le batpi, e letci le felcti lepo zvokro bei guo, e mutce kukra ge genza korkyduo bei, pa lepo le vinjo ga zvokro. Ifeu miu vizka leu turka je le vinjo jue tao, ice tei rea mutce spuro kalkao leva nardu nurkao.
Nao fa lepo vizkaa le vinsro guo, mi furvea neto batpi je lo vinjo, e begco lepo ba fadbei bei le hasfa je la Djan. I mi djadaa lepo duohu ba berti lo batpi le monbia. I nibe va rodlu, ice lezo janro pe le fitrua ga norblicko lo beitca sipo godzi le madsia. I le mrenu ga klimao lepo ba plizo lo hasnu tio.
Nao miu darkaa le madsia, e prase gangoi le monca rinje. I miu furmoi lepo speni le natli vi ne geshaa ji famva su hatro cuirsatci. I miu kukcle dzoru, e reible le vidju, ja prase cenja gui, ze lo rezlii flora ji rodja via le fitrua.
Nao miu fadgoi le geshaa na le fando je le mozfui, e nurmue tarle le ckelaa po dzoru. Inumoi miu gudfucfio supo resto lo hatro cutri guo, e fazi fanynensea lemio dramazkla lemio pribadlo, e godzi le hatro cuirsatci.
Le cuirsatci ga nu sitfa go ganta le geshaa. I lo cutri ga zvokro su holdu leva troku, ice ba pa nurlufta larklu ne dralu le troku ji tovru le cuirsatci gui, duo lepo lo cutri ga zvokro sii le manko je le dralu. I le cutri ji zvokro le troku ga celsi lio voni, ice niba kau banci cei. Ibuo ba pa balci ru cmavla, jao le cutri ga kroli lo ganta cmavla lo damni cei, e nursudna kofkledycea . I ba tisra lezo hatro ji nu komfu da. I ba setfa su kinsei je lo sutplu herba gue lo no nu hatro cmavla, inukou lo cutri ga nu plusutyduo. I miu ckelaa haispe le hatro cutri ze le sutplu cutvao, efa fangoi le geshaa moi lepo titci le natmia guo, efa tarle cnisti bedgoi.
Nao, vi le gesgoisia je le geshaa, mi viadri ne pubmao je le geshaa gue nurfodmazpre, e ridle nei. I nei djadou mi lepo ba vakau kortcela fleti. I lo hatro cutri ga ckozu su forli ge gangoi kerkro, inukou ga blicu ga lepo darli fleti, e flesti le conpai je le monbia. I miu disri lepo stolo va, nia ne denli, moi lepo cirna lopo bapra lo kortcela guo, efa fleti vizgoi ri notbi parti je le monbia. I mi na mutce soisni, Hoi Ridle, Kae, soi makteu, ice oa tu pazfro lepo nu srite le neapri stupai.