FVL.14.Notes

I la Fred, kie le cmalo parti je le fungi gue jio miu gozbei {/je}fei {/jue}Mai kiu, nu veslo...
This is really a lexer ambiguity, as fei Mai is swallowed into an acronym feiMai. A comma doesn't help, surprisingly enough, the Mai is no longer parsed as an argument of gozbei. It will work with a short pause, written as '|' , but I usually like to avoid these if possible. However, linking to gozbei with je and jue works fine, but would be anathema to JCB.

I, nia le neri parti je le trace, mi bermaibapra, ice la Huvr {/ga}skitu le leltue je la BeibiDjein.

I la BeibiDjein {/ga}djadou mi lepo le piplo je leva gunpai ga spuro horski {/guo}, e livdantia lo gudbi je raba hormu.

I, vi le cmasitci ba vizka {ra/ro}horski ze {ra/ro}horkarti, ibuo lo tcaro ga numcmacea.
The English translation says many riders etc. hence ro instead of ra

Ibuo, ra le mrenu ga crano la BeibiDjein, e gancka lufta lemei (lupsu/lepsu) herfa kapma.
APL's English says rabbit-fur, rather than wolf-hair, so lepsu instead of lupsu.

APL: caldao truke ( gateway - like the Japanese 'torii'. i.e. the framework of the gateway, without a gate in it. I've also added a 'via' place to nengoi .)
RAM: All godzi derived words should have the godzi places to D from S via V. I have been adding absent ones when noticed.

Nao, pa lepo miu sackaa le cmasitci {/guo}, miu nujunu pragoi le leplai, e, faza vizka le ganpea je la Caslo Monca le telbie, inunokou Mai {na ti/}darli.
I don't think na ti adds anything. It is an expression of time, whereas darli is distance. Presumably it is intended to mean 'still' (at this time) Inunokou expresses the idea of Still/yet Mai is distant. Guo is necessary if miu is to be the first argument of pragoi, instead of the third argument of sackaa.

I, na lepo le ractca ga siasti ledei hasfa {/guo}, dei, ze ledei merfua ga zvokaa le hasfa, e caslo jmitaa miu tie la Casleun, {epa/efa}jmitorpuo mio {veu}le loglo kusmo.
I would think it useful to add the manner as a third argument of jmitorp;uo, which would render veu optional, since the manner of these embraces varies with culture.

I dei nu namci liu Popopos, ice ledei merfua nu namci {/liu}Popopopos.
liu probably inadvertently omitted.

I la Popopos {/ga}sange lepo mio plizo lo logla namci.
I {/,}toba tciha la Djan {/ze}la Meris, ice le laldo ga logla nu namci liu Pitr, ice le junti dui liu Pal.

As usual, the comma to avoid Ito ba. Tciha now takes a parent set as second argument, rather than the mother and father as separate arguments, hence the ze.

La Huvr pa godzi kii le kangu pe le famji, moi lepo Hai duible le cmasitci {/guo}ice mi ze la BeibiDjein {/ga}nengoi le hasfa.
I la Meris {/ga}donsu lo tcati mio, ice, fa ta, mio cribanci, e resto nia ne corta ckemo.
I la Meris {/ga}muzkao ba le pianfa, ice la Djan {/ga}dui le korne.
Na lepo da hirti ca muzkao lo muzgi {/guo}, da saadja sui su ju sanpa.
I, na rapo da muzkao be lo muzpae {/guo}, da gritu feu.
The usual errors.

Ibuo, na lepo ba cutse lepo euia le muzgi ga bilti {guo?}, Fai dapli lepo ia mei treci nu forma {/guo}, ice no, Fai saadja liu bilti.
The first guo is not needed, but recommended, the second is essential for a correct parse.

Nao miu disri lepo miu fa keopli ri denli lepo duible le monbia guo {/guo}, ice fa ta la Djan, ze ri leDai stude fa ditca la Casleun, La Fred.
Two guos are essential to close off the two lepo clauses.

I Dai penso lepo Fai fa kukra cirna guo, rau lepo Fai spuro le klimaosio je lo muzgi.
APL:
(Here: rau, because that's the reason Djan thought it. Without the guo it would be kou, as in that case I'd be saying that F learns quickly because (caused by) his knowledge of music theory. Right, hoi Djim? )

I mi klimao lepo Fai no nurkaidja lopo filmo guo {/guo}, ice mi spopa lepo la Casleun fa helba Fai.
Two guos needed again

La Djan {/ga}djadou miu lepo ne spebi kuvla ga dzabi, e letci ra pernu lepo fasru hirti le monca.
I kei nu sitfa le notbi spali je le monca, ice, fa lepo la Fred fapa cirna ba ji perti la Casleun {/guo}, oa miu gozbei Fai va.
I la Fred {/ga}sange nepo ao Fai stolo la Djan ze la Meris, nia lepo mi ze la BeibiDjein {/ga}duible le monbia.
I la Djan {/ga}vizmao su cartu miu, e dedsanduo ra treci sitfa, e telfyduo ri fremi je Dai, moi lepo miu vizgoi fei.